O FundacjiGłówne cele Fundacji

"Edukacyjna szansa dla wszystkich" to:

  •     likwidacja barier edukacyjnych w kształceniu zawodowym młodzieży

 

  •     promocja aktywności zawodowej młodzieży i osób pozostających bez pracy

 

  •     wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z różnych środowisk

 

  •     wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i zawodowego młodzieży

 

  •     podnoszenie standardów kształcenia zawodowego w naszych szkołachZarząd i Kontakt
Cele Fundacji
Formy działalności
Aktualności
Sprawozdania